Điều kiện nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động

Bà Nguyễn Thị Thủy (Hà Nội) sinh tháng 7/1970, đóng BHXH từ tháng 6/1994. Nếu trong tháng 9/2016 bà đi giám định sức khỏe và được xác định suy giảm khả năng lao động 61% thì bà có được nghỉ hưởng chế độ hưu trí không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Luật BHXH 2014 , từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Đối chiếu quy định trên, theo như bà trình bày, nếu bà có kết quả giám định y khoa suy giảm khả năng lao động 61% trở lên trong tháng 9/2016 thì bà đủ điều kiện hưởng lương hưu từ tháng 10/2016.

Theo Chinhphu.vn

Bài liên quan
Đang được quan tâm