1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thời gian nâng bậc lương lần sau khi được tuyển dụng vào viên chức

Bà Trần Thị Hương làm việc theo chế độ hợp đồng tại UBND huyện, được xếp lương hệ số 2,34 (trình độ đại học) từ tháng 1/2017. Tháng 12/2017, được xét tuyển vào viên chức tại một đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục hưởng lương hệ số 2,34.

Bà Hương hỏi trường hợp của bà có được tính cộng dồn thời gian làm việc theo hợp đồng ở cơ quan cũ, hưởng lương hệ số 2,34 từ tháng 1/2017, để tính thời gian nâng bậc lương thường xuyên ở đơn vị mới, hay tính lại thời gian từ khi đến đơn vị mới là tháng 12/2017?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (tình trạng còn hiệu lực) thì, người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Trường hợp bà Trần Thị Hương làm việc theo chế độ hợp đồng tại UBND huyện, được xếp lương hệ số 2,34 (trình độ đại học) từ tháng 1/2017. Tháng 12/2017, được xét tuyển vào viên chức tại một đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục hưởng lương hệ số 2,34. Bà Hương hỏi trường hợp của bà có được tính cộng dồn thời gian làm việc theo hợp đồng ở cơ quan cũ, hưởng lương hệ số 2,34 từ tháng 1/2017, để tính thời gian nâng bậc lương thường xuyên ở đơn vị mới, hay tính lại thời gian từ khi đến đơn vị mới là tháng 12/2017.

Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV, nếu thời gian làm việc tại UBND huyện, hưởng lương hệ số 2,34, bà Hương có tham gia, đóng BHXH và đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay, thì thời gian làm việc tại UBND huyện (từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017) được tính, cộng gộp vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp ở đơn vị mới.

Điểm a Khoản 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (tình trạng còn hiệu lực) quy định, đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, nếu trong 3 năm, từ tháng 1/2017 đến tháng 1/2020, nếu bà Oanh được cơ quan cũ, đơn vị mới đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không  vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, thì tháng 1/2020 bà Hương sẽ được xét nâng lên bậc 2, hệ số 2,67.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.