Thứ hai, 18/09/2017 - 06:00

Thanh tra đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH

Theo phản ánh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, hiện nay có tình trạng người lao động không yên tâm làm việc tại các doanh nghiệp do không được đóng BHXH, khi người lao động nghỉ việc hoặc chuyển làm nơi khác mới phát hiện chưa được đóng BHXH, làm thiệt thòi cho người lao động.

Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có biện pháp giải quyết tình trạng này.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Để khắc phục tình trạng doanh nghiệp không đóng BHXH cho người lao động, khi người lao động nghỉ việc hoặc chuyển việc mới phát hiện chưa được đóng BHXH như cử tri phản ánh, Luật BHXH năm 2014 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung nhằm tăng tính tuân thủ pháp luật, hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH như: Quy định trách nhiệm của ngưởi sử dụng lao động, cơ quan BHXH định kỳ cung cấp thông tin về đóng BHXH cho người lao động; bổ sung quyền thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH cho cơ quan BHXH; quyền của tổ chức công đoàn khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tăng mức lãi đối với số tiền chậm đóng BHXH lên bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH. Đặc biệt, Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng đã bổ sung tội danh trốn đóng, gian lận BHXH.

Ngày 26/12/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, trong đó Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng tính tuân thủ trong tham gia BHXH bắt buộc, yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BHXH, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH.

Theo Chinhphu.vn