Thứ ba, 10/09/2019 - 07:12

Thanh Hoá: Xử lý người đứng đầu ký hợp đồng lao động không đúng quy định

Dân trí

Một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì tình trạng ký hợp đồng lao động ngoài biên chế, không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động...

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiều cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện xử lý, chấm dứt các trường hợp lao động hợp đồng (LĐHĐ) trái quy định.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập ký HĐLĐ để làm chuyên môn, nghiệp vụ; một số đơn vị ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) ngoài biên chế hoặc không thực hiện tuyển dụng viên chức đủ số lượng biên chế được giao, nhưng lại thực hiện HĐLĐ để làm chuyên môn, nghiệp vụ.

Thanh Hoá: Xử lý người đứng đầu ký hợp đồng lao động không đúng quy định - 1
Mới đây, thành phố Thanh Hóa đã khai mạc kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019.

Việc ký HĐLĐ không đúng thẩm quyền, nội dung hợp đồng vi phạm các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ thị tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý công chức, viên chức, HĐLĐ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước ký HĐLĐ để làm chuyên môn, nghiệp vụ. Trường hợp đã ký HĐLĐ, nếu còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện tuyển dụng vào viên chức, trong đó ưu tiên các trường hợp đã ký hợp đồng lâu năm, có năng lực, phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

Sau khi đã tuyển dụng đủ số chỉ tiêu được giao vẫn dôi dư thì phải thực hiện chấm dứt hợp đồng.

Đối với cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao năm 2019, chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tuyển dụng, đảm bảo đủ biên chế làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố (các huyện): Căn cứ quy định về định mức bình quân học sinh/lớp và định mức biên chế của các trường; số trường, lớp, học sinh, năm học 2019 - 2020; số lượng người làm việc của từng cấp học còn thiếu so với định mức quy định, đề xuất UBND tỉnh giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hoặc LĐHĐ đối với giáo viên mầm non; hỗ trợ định suất lương để trả tiền công cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy thêm giờ hoặc hợp đồng công việc theo quy định đối với giáo viên tiểu học.

Các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng hết số biên chế được giao năm 2019, hoặc đến ngày 31/12/2019 chưa sử dụng hết số biên chế được giao mà không giải trình được là do lý do khách quan, phải xem xét, cắt giảm vào chỉ tiêu biên chế năm 2020.

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, nếu còn chỉ tiêu biên chế được giao phải thực hiện việc tuyển dụng theo đúng quy định và số lượng biên chế được giao; chấm dứt tình trạng HĐLĐ trong khi cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết chỉ tiêu biên chế được giao; xây dựng phương án, kế hoạch giải quyết dứt điểm số LĐHĐ không đúng quy định.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực khác rà soát, báo cáo số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao, tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao, số LĐHĐ đến thời điểm hiện nay; căn cứ khối lượng công việc dịch vụ công, định mức sử dụng lao động dự kiến, tính toán số biên chế cần bổ sung, nguồn kinh phí chi thường xuyên cần bổ sung.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để tuyển dụng viên chức, ưu tiên tuyển dụng số LĐHĐ theo quy định.

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tuyển dụng vào các vị trí việc làm theo đề án đã được phê duyệt, phải thực hiện chấm dứt HĐLĐ theo quy định.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên chưa được phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm..., khẩn trương xây dựng đề án trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo, trên cơ sở thống nhất với Sở Nội vụ, quyết định số lượng người làm việc của đơn vị và tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định...

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Nội vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và tham mưu xử lý trách nhiệm người đứng đầu ký HĐLĐ không đúng quy định.

Duy Tuyên