1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 223 triệu đồng

Duy Tuyên

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa (LĐ-TB&XH), doanh nghiệp tại địa phương này có mức tiền thưởng Tết cao nhất là 223 triệu đồng.

Mức thưởng Tết cao nhất 223 triệu đồng

Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa vừa có tổng hợp tình hình tiền lương, nợ lương năm 2020 và dự kiến kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người lao động của một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh này.

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 223 triệu đồng - 1

Mức thưởng Tết cao nhất tại Thanh Hóa dự kiến là 223 triệu đồng.

Theo thông tin từ Phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa, tính đến chiều ngày 26/12, có tổng số 138 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo về tình hình tiền lương, thưởng trong DN.

Theo đó, về tiền thưởng Tết Dương lịch 2021, có 109 DN có kế hoạch thưởng Tết cho 125.416 lao động.

Trong đó, nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có 7 DN dự kiến thưởng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có 9 DN; DN Dân doanh có 66 đơn vị và DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 29 đơn vị dự kiến thưởng Tết Dương lịch.

Theo đó, nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có dự kiến mức thưởng trung bình là 1.900.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 1.500.000 đồng/người; DN Dân doanh 600.000 đồng/người; DN FDI 80.000 đồng/người.

Dự kiến, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất ở các loại hình DN là 58.400.000 đồng/người thuộc về loại hình DN Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; thấp nhất của các DN có kế hoạch thưởng Tết là 40.000 đồng/người thuộc về loại hình DN FDI.

Dự kiến mức thưởng cao nhất của Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 10.000.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 58.400.000 đồng/người; DN Dân doanh 38.500.000 đồng/người; DN FDI 48.000.000 đồng/người.

Dự kiến mức thưởng thấp nhất của nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 50.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 200.000 đồng/người; DN Dân doanh 50.000 đồng/người; DN FDI 40.000 đồng/người.

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có 122 DN có dự kiến kế hoạch thưởng Tết cho 141.147 lao động.

Trong đó, nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 2.500.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 7.200.000 đồng/người; DN Dân doanh là 4.600.000 đồng/người; DN FDI là 3.900.000 đồng/người.

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 223 triệu đồng - 2
Có 109 DN có dự kiến kế hoạch thưởng Tết Dương lịch cho 125.416 lao động.

Dự kiến mức thưởng cao nhất ở các DN là 223.000.000 đồng/người thuộc về loại hình DN FDI; thấp nhất của các DN có kế hoạch thưởng là 100.000 đồng/người thuộc về loại hình DN Dân doanh.

Dự kiến mức thưởng cao nhất của Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 33.900.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 58.400.000 đồng/người; DN Dân doanh 115.000.000 đồng/người; DN FDI 223.000.000 đồng/người.

Dự kiến mức thưởng thấp nhất của nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 200.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 1.500.000 đồng/người; DN Dân doanh 100.000 đồng/người; DN FDI 130.000 đồng/người.

Mức lương cao nhất 223 triệu đồng

Về tiền lương năm 2020, có 138 DN có báo cáo tình hình tiền lương cho 154.342 lao động. Trong đó có 7 Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 9 Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 76 DN Dân doanh và 46 DN FDI có báo cáo.

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 223 triệu đồng - 3
Tiền lương thực trả cao nhất tại Thanh Hóa là 223 triệu đồng/tháng

Cụ thể, tiền lương thực tế bình quân của các DN báo cáo là: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 6.700.000 đồng/người/tháng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 7.700.000 đồng/người/tháng; DN Dân doanh là 6.300.000 đồng/người/tháng; DN FDI là 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương của người lao động được trả tiền lương cao nhất trong các DN báo cáo là 223.000.000 đồng/người/tháng, thuộc về loại hình DN FDI; thấp nhất là 3.100.000 đồng/người/tháng thuộc về loại hình DN Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, DN Dân doanh và DN FDI.

Năm 2020, thưởng Tết cao nhất của các loại hình DN tại Thanh Hóa là 180.000.000 đồng. Theo đó, mức thưởng cao nhất nêu trên thuộc về loại hình DN FDI; thấp nhất của các DN có kế hoạch thưởng Tết năm 2020 là 50.000 đồng/người thuộc về loại hình DN Dân doanh và DN FDI.

Tiền lương năm 2019 của người lao động được trả tiền lương cao nhất trong các DN báo cáo là 121.162.000 đồng/người/tháng, thuộc về loại hình DN Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; thấp nhất là 2.950.000 đồng/người/tháng thuộc về loại hình DN Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.