Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Tại Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Chiều 26/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, đã có báo cáo về tiền lương năm 2020, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành.

Cụ thể, tổng hợp tính ngày 25/12 cho thấy, tiền lương cao nhất của năm 2020 là 263.452.000.000 đồng/tháng, tiền lương thấp nhất là 3.920.000 đồng/tháng.

Tiền lương bình quân năm 2020 của người lao động thuộc loại hình công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 11.611.000 đồng/tháng, doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.944.000 đồng/tháng, doanh nghiệp dân doanh là 6.938.000 đồng/tháng và doanh nghiệp FDI 7.257.000 đồng/tháng.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng - 1

Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng

Về thưởng Tết Dương lịch, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 27.000.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.682.000 đồng và bình quân người lao động là 2.555.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 26.600.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 6.618.000 đồng và bình quân người lao động là 4.056.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 1.935.000 đồng và bình quân người lao động là 1.369.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 83.432.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 21.880.000 đồng và bình quân người lao động là 10.288.000 đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 42.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 9.677.000 đồng và bình quân người lao động là 7.937.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 63.500.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.789.000 đồng và bình quân người lao động là 10.728. 000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 75.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.734.000 đồng và bình quân người lao động là 6.113.000 đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 127.000.000 đồng, thấp nhất là 358.000 đồng, bình quân người quản lý là 15.310.000 đồng và bình quân người lao động là 4.497.000 đồng.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM