Thanh Hóa: Nhu cầu tuyển dụng hơn 2.100 người tại phiên giao dịch việc làm

(Dân trí) - Sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa vừa tổ chức Phiên giao dịch việc làm vào tuần cuối tháng 9/2020. Đây là phiên giao dịch việc làm lưu động thứ 3 được tổ chức trong năm 2020 tính đến thời điểm này.

Thanh Hóa: Nhu cầu tuyển dụng hơn 2.100 người tại phiên giao dịch việc làm - 1
Hơn 800 người tham gia phiên giao dịch việc làm.

Phiên giao dịch việc làm tại huyện Ngọc Lặc đã thu hút 13 đơn vị tham gia, trong đó có 7 doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc trong nước, 5 doanh nghiệp xuất khẩu lao động và 1 đơn vị tuyển sinh, dạy nghề.

Tại phiên giao dịch có 9 đơn vị trực tiếp tham gia, có 4 đơn vị ủy quyền tuyển dụng qua Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Nhu cầu tuyển dụng hơn 2.100 người tại phiên giao dịch việc làm - 2
Phiên giao dịch việc làm thu hút 13 đơn vị tham gia.
Thanh Hóa: Nhu cầu tuyển dụng hơn 2.100 người tại phiên giao dịch việc làm - 3
Nhu cầu tuyển dụng là hơn 2.100 người.

Tổng số nhu cầu tuyển dụng là 2.117 người. Trong đó, tuyển dụng lao động trong nước là 1.707 người (tuyển dụng trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm là 907 người, ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng là 800 người); tuyển lao động xuất khẩu là 310 người; tuyển học sinh học nghề là 100 người.

Thanh Hóa: Nhu cầu tuyển dụng hơn 2.100 người tại phiên giao dịch việc làm - 4
Đây là phiên giao dịch việc làm lưu động thứ 3 được tổ chức trong năm 2020 đến thời điểm này.

Thống kê cho thấy, tại phiên giao dịch việc làm đã thu hút 803 người tham gia. Có 541 người được tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động trong nước; 205 lượt người được tư vấn xuất khẩu lao động.

Ngoài ra, nhu cầu tuyển sinh học nghề tại phiên giao dịch là 100 người và đã có 57 lượt người được tư vấn học nghề.