1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng gặp khó do dịch Covid-19

Duy Tuyên

(Dân trí) - Tất cả các địa phương tại Thanh Hóa đã tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ (đợt 2) cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Thanh Hóa đã có báo cáo Bộ LĐ-TB&XH về tiến độ triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh này đến ngày 11/9/2020.

Theo đó, kết quả chi trả đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội (đợt 1), toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 703.657 đối tượng được nhận kinh phí hỗ trợ; tổng số tiền đã cấp phát là gần 706 tỷ đồng.

Thanh Hóa hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng gặp khó do dịch Covid-19 - 1
Toàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành chi trả hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đối với nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh (đợt 2), có tổng số 27.120 đối tượng, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là hơn 28,2 tỷ đồng.

Đến ngày 11/9/2020, huyện Mường Lát là địa phương cuối cùng của tỉnh Thanh Hóa hoàn thành công tác chi trả kinh phí hỗ trợ (đợt 2) cho các đối tượng.

Như vậy, 27/27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ (đợt 2) cho đối tượng và đã cơ bản hoàn thành xong; còn lại một số địa phương vẫn tiếp tục thông báo cho đối tượng chưa đến nhận kinh phí hỗ trợ (hầu hết là đối tượng đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương).

Tổng số đối tượng đã được nhận kinh phí hỗ trợ đến thời điểm hiện tại là 24.102 đối tượng, tổng số tiền đã cấp phát là gần 25 tỷ đồng.

Về hỗ trợ đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác, hiện đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 993 đối tượng được phê duyệt hỗ trợ, tổng kinh phí chi trả dự kiến là hơn 1,4 tỷ đồng.