Thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn chế độ tập sự

Ông Nguyễn Trương Anh Huy (An Giang) tốt nghiệp cử nhân kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Đại học kinh tế TPHCM.

 Năm 2004, ông được tuyển dụng vào công tác tại 1 chi nhánh của Ngân hàng chính sách xã hội, đến năm 2009 ông nghỉ việc theo nguyện vọng và chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần.

Đến năm 2017, ông được tuyển dụng công chức thông qua kỳ thi tuyển công chức năm 2016 của địa phương và được bố trí vị trí việc làm tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh với công tác chuyên môn theo dõi công tác kinh tế - ngân sách, Phòng Tổng hợp (chuyên viên phục vụ Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, phù hợp với chuyên ngành đào tạo và vị trí dự tuyển) và hoàn thành chế độ tập sự 12 tháng.

Ngày 21/8/2018, ông được bổ nhiệm ngạch công chức do hoàn thành chế độ tập sự theo Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Ông Huy hỏi, trường hợp của ông có được xét miễn chế độ tập sự theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại thời điểm ông Nguyễn Trương Anh Huy được tuyển dụng năm 2017 thì việc xem xét, quyết định miễn chế độ tập sự được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Theo đó, thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn chế độ tập sự thuộc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Trường hợp của ông sau khi trúng tuyển đã được Sở Nội vụ tỉnh An Giang quyết định phải thực hiện chế độ tập sự và ông đã hoàn thành chế độ tập sự và được bổ nhiệm ngạch công chức.

Do vậy, nếu có thắc mắc về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, đề nghị ông liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh An Giang để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Theo Chinhphu.vn

Bài liên quan
Đang được quan tâm