Thời gian tập sự đối với công chức loại C là 12 tháng

Người được tuyển dụng sau khi hoàn thành chế độ tập sự hoặc được miễn thực hiện chế độ tập sự thì được xem xét bổ nhiệm vào ngạch nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch.

Ông Lê Vĩnh Phong trúng tuyển vào ngạch chuyên viên (01.003) trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2019, được bố trí đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh kể từ ngày 1/8/2020.

Sau khi được Thanh tra tỉnh tiếp nhận và bố trí công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, ông Phong đã có đơn gửi Lãnh đạo cơ quan xin miễn chế độ tập sự do đã có thời gian công tác đóng BHXH trước đó và được bố trí làm việc đúng ngành nghề đào tạo, đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm. Ngày 13/8/2020, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định miễn tập sự đối với ông.

Tháng 2/2021, sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và được trường Chính trị tỉnh cấp chứng chỉ, Thanh tra tỉnh đã yêu cầu ông Phong hoàn chỉnh hồ sơ và có công văn đề nghị Sở Nội vụ xem xét, thẩm định để bổ nhiệm ngạch đối với ông.

Ngày 1/3/2021, Sở Nội vụ có văn bản về việc bổ nhiệm vào ngạch công chức bảo đảm thời gian tính từ ngày tuyển dụng, trong đó có nội dung: "Thời gian xem xét bổ nhiệm vào ngạch công chức ở ngạch chuyên viên là đủ 12 tháng kể từ ngày nhận quyết định tuyển dụng công chức hành chính".

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, ông Phong không đồng ý với nội dung trả lời của Sở Nội vụ tỉnh.

Ông Phong hỏi, việc quy định đủ 12 tháng kể từ ngày nhận quyết định tuyển dụng, công chức mới được bổ nhiệm ngạch là đúng hay sai và được quy định cụ thể ở văn bản quy phạm pháp luật nào? Trường hợp ông đủ điều kiện và đã được miễn tập sự có được xem là hoàn thành tập sự hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và đã được thay thế tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C là 12 tháng; không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định; người được tuyển dụng sau khi hoàn thành chế độ tập sự hoặc được miễn thực hiện chế độ tập sự thì được xem xét bổ nhiệm vào ngạch nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được bổ nhiệm.

Bài liên quan
Đang được quan tâm