Điều kiện miễn tập sự khi trúng tuyển công chức

Bà Đường Thị Ngọc Phượng (Trà Vinh) tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị văn phòng. Tháng 10/2014, bà trúng tuyển viên chức vị trí nhân viên văn thư, công tác ở trường mẫu giáo xã.

Tháng 10/2015, bà có quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức. Hết tháng 9/2017, bà Phượng xin thôi việc.

Bà Phượng đã đóng BHXH từ ngày 1/10/2014 đến ngày 1/9/2017 và đến hiện tại bà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần.

Hơn 2 năm sau, bà Phượng thi đỗ công chức và công tác tại Ban Dân tộc tỉnh kể từ ngày 1/2/2020 đến nay (bằng cấp: Đại học Quản trị văn phòng). Bà Phượng hỏi, bà có phải thực hiện chế độ tập sự tại Ban Dân tộc không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định:

"2. Thời gian tập sự được quy định như sau: 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C; 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D.

4. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại Khoản 2 Điều này".

Trường hợp bà Đường Thị Ngọc Phượng đã có thời gian công tác ở vị trí nhân viên văn thư, có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật là 3 năm (từ ngày 1/10/2014 đến ngày 1/9/2017) mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì khi được tuyển dụng công chức vào vị trí việc làm mới phù hợp thì không phải thực hiện chế độ tập sự. Trường hợp nếu bà được tuyển dụng công chức vào vị trí làm việc mới không phù hợp thì thực hiện chế độ tập sự theo quy định của pháp luật.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM