1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tham gia BHYT theo đối tượng nào là đúng?

Bố của tôi tham gia hoạt động kháng chiến đã được giải quyết chế độ 1 lần và được cấp thẻ BHYT hàng năm. Hiện làm việc theo chế độ hợp đồng tại UBND xã. Cơ quan BHXH yêu cầu bố tôi phải giảm BHYT theo diện người có công để tham gia theo diện người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phải trừ tiền BHYT. Như vậy có đúng không? Người hỏi Lê Trung Thành - Tỉnh Gia Lai.

Chi tiết câu hỏi :

Bố của tôi tham gia hoạt động kháng chiến đã được giải quyết chế độ 1 lần và được cấp thẻ BHYT hàng năm. Hiện làm việc theo chế độ hợp đồng tại UBND xã. Cơ quan BHXH yêu cầu bố tôi phải giảm BHYT theo diện người có công để tham gia theo diện người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phải trừ tiền BHYT. Như vậy có đúng không?

Trả lời :

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT số 46/2014/QH13 : Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo thứ tự như sau:

Do tổ chức BHXH đóng, do ngân sách Nhà nước đóng, do đối tượng và UBND cấp xã đóng. Trường hợp bố của ông thuộc đối tượng tham gia BHYT là người có công đồng thời là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Vì vậy, bố của ông tham gia BHYT theo đối tượng người có công là đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn