Thứ sáu, 22/12/2017 - 10:13

Thái Bình truy thu bảo hiểm xã hội với giáo viên mầm non

Sở GD&ĐT Thái Bình có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và yêu cầu các phòng GD&ĐT thực hiện một số nội dung liên quan đến truy thu bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với giáo viên mầm non.

Thái Bình truy thu bảo hiểm xã hội với giáo viên mầm non - 1

Cụ thể, chỉ đạo các trường mầm non rà soát và lập danh sách số giáo viên mầm non hiện đang công tác tại trường đã tham gia BHXH nhưng đến khi nghỉ việc (đủ 55 tuổi) nhưng còn thiếu tối đa không quá 5 năm đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí (20 năm đóng BHXH) có nhu cầu được truy thu BHXH để được hưởng chế độ hưu trí khi nghỉ việc.

Hồ sơ cá nhân (2 bộ) gồm: Đơn xin truy thu BHXH; Sổ BHXH (phô tô công chứng); Giấy tờ, văn bản, hồ sơ, xác nhận ... liên quan để chứng minh quá trình công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non từ năm 1995 đến khi tham gia BHXH; văn bản đề nghị của nhà trường.

Phòng GD&ĐT huyện, thành phố tập hợp hồ sơ để chứng minh quá trình công tác của từng người trong danh sách đề nghị của các trường mầm non; danh sách giáo viên các trường từ 1995 đến nay; kiểm tra hồ sơ, xác nhận và lập danh sách đối tượng đủ điều kiện truy thu; nộp danh sách và toàn bộ hồ sơ về Sở GD&ĐT trước ngày 15/1/2018 để kiểm tra, tổng hợp trước khi chuyển sang cơ quan BHXH huyện, thành phố để triển khai thực hiện.

Đây là lần cuối cùng xét duyệt việc truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non, Sở GD&ĐT đề nghị UBND huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, nếu bỏ sót đối tượng có nhu cầu được truy thu BHXH thì Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Theo Giáo dục thời đại