Tăng cường phối hợp phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm giai đoạn 2020-2025

(Dân trí) - Chiều 14/7, tại Hà Nội, Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án nhân dân tối cao và UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2020 - 2025 đã được tổ chức.

Tăng cường phối hợp phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm giai đoạn 2020-2025 - 1

Lễ Ký kết giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Đây là chương trình nhằm tăng cường phối hợp, đổi mới phương pháp lãnh đạo giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Uỷ ban).

Qua đó nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Đồng thời việc phối hợp nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có.

Tại Lễ ký, các bên đều nhất trí về ý nghĩa của việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân với công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy và mại dâm trong tình hình mới.

Tới dự Lễ ký có ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành khác.

Chương trình phối hợp còn nhằm tạo cơ chế phối hợp thường xuyên và phát huy vai trò của các cơ quan thường trực của Ủy ban và Tòa án nhân dân tối cao trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ.

Về nội dung, trong giai đoạn 2020-2025, hai bên phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Cụ thể, các bên cùng xây dựng, sửa đổi và bổ sung các văn bản pháp luật trong công tác xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; thi hành quyết định cai nghiện bắt buộc.

Tăng cường phối hợp phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm giai đoạn 2020-2025 - 2

Việc phối hợp còn nhằm đấu tranh với tội phạm ma túy và công tác cai nghiện ma túy; phối hợp nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung dự án Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Xử lý vi phạm hành chính và nghiên cứu đề xuất xây dựng dự án Luật Phòng, chống mại dâm.

Liên quan tới công tác cai nghiện, các bên đặt mục tiêu triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn xã hội, pháp lý và chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy. Mô hình có sự tham gia của Tòa án, hướng tới mô hình “Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy”.

Tổ chức tập huấn, hội thảo cho cán bộ tòa án, công an, y tế, lao động về nội dung, cơ chế phối hợp triển khai mô hình. Xây dựng hướng dẫn triển khai mô hình; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật liên quan để triển khai mô hình.

Đồng thời, các bên cùng thống nhất tăng cường công tác thông tin phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động và kết quả phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm của Ủy ban và Tòa án nhân dân tối cao thông qua các bản án đã có hiệu lực pháp luật, được Tòa án nhân dân các cấp xét xử...

Hoàng Mạnh