Sĩ quan chuyển khỏi vùng đặc biệt khó khăn có được trợ cấp?

Tôi là sĩ quan quân đội, đã có thời gian tham gia đội công tác tăng cường xây dựng cơ sở (Đội công tác 123) và làm nhiệm vụ ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Quá trình công tác của tôi như sau: Từ tháng 4/2004 đến tháng 12/2012: Công tác tại xã Đăk Na, Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Tháng 1/1013: Chuyển về công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum. Từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2018: Tiếp tục về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Tu Mơ Rông (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum). Tổng thời gian thực tế tôi công tác ở địa bàn các xã đặc biệt khó khăn của huyện Tu Mơ Rông là 13 năm 1 tháng. Đến tháng 3/2018, tôi chuyển về Trường Quân sự tỉnh Kon Tum. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển ra khỏi vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ không? Người hỏi: Vũ Tiên Hưởng - Kon Tum.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định mức trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Hưởng đủ điều kiện về thời gian công tác trên 10 năm ở vùng có điều kiện công tác đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2011 nên việc có cộng nối thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trước khi Nghị định có hiệu lực thi hành chưa được quy định rõ.

Vì vậy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã gửi văn bản đề nghị Cục Chính trị Quân khu 5 để xin ý kiến nội dung này và đang chờ cơ quan chức năng xem xét, trả lời bằng văn bản việc thực hiện Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP để triển khai thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan