Quy định truy thu bảo hiểm thất nghiệp

Tôi nhận quyết định nghỉ việc công ty cũ tháng 5/2014. Tôi làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp và đăng ký nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8. Tôi hưởng được 3 tháng trợ cấp thất nghiệp theo QĐ. Tôi làm việc tại công ty mới từ tháng 7 công ty đóng BHXH cho tôi.


Hiện tại BHTN giữ lại của tôi một tháng. Tôi biết mình đã làm sai do tới tháng 7 tôi mới nhận được sổ BHXH ở công ty cũ.

Vậy xin Luật sư cho hỏi:

1.Một tháng còn lại của tôi bị giữ lại có cộng dồn cho thời gian tôi làm việc tại công ty mới không?

2. Nếu bị truy thu sau khi đã được ký nhận đầy đủ quyết định nhận thất nghiệp hàng tháng rồi thì có bị truy thu không? Hình thức truy thu ra sao ạ?
bảo hiểm, thất nghiệp
(ảnh minh họa)

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất: Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ Khoản 3 Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.“Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Do bạn đã có việc làm trước thời điểm đăng ký và làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nên bạn không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai: Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp được cộng nối vào thời gian đóng BHTN sau theo quy định tại Điều Khoản 1, 2 Điều 45 Luật Việc làm 2013 quy định như sau:

“1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.”

Thứ ba: Liên quan đến truy thu

Theo Điều 14 Luật BHXH 2006 và Điều 6 Nghị định 127/2008/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 100/2012/NĐ-CP, hành vi kê khai không đúng sự thật những nội dung có liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp là hành vi bị nghiêm cấm.

Khoản 1, 3 Điều 27 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định:

“1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại cho tổ chức bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội đã nhận do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Như vậy, hành vi của bạn sẽ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại số tiền bảo hiểm thất nghiệp đã nhận.
Theo Vietnamnet.vn