1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Trị: Phấn đấu đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Đăng Đức

(Dân trí) - Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nhằm mục tiêu để các em được chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện về trí và lực. Năm học 2020-2021, Quảng Trị phấn đấu đạt tỉ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Theo BHXH tỉnh Quảng Trị, năm học 2019-2020, công tác BHYT học sinh, sinh viên luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể.

Do vậy, việc triển khai thực hiện BHYT cho HSSV đã đi vào nề nếp, số lượng BHYT HSSV tăng và năm sau cao hơn năm trước. Quyền lợi khám, chữa bệnh đối với HSSV ngày càng được đảm bảo, hệ thống y tế trường học từng bước được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Tuy nhiên, tỉ lệ HSSV tham gia BHYT năm học 2019-2020 toàn tỉnh đạt 98,10%, còn gần 2.500 HSSV chưa tham gia BHYT.

Quảng Trị: Phấn đấu đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT - 1

Bảo hiểm y tế cho HSSV nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em về khám, chữa bệnh.

Nhằm phấn đấu đạt tỉ lệ tham gia 100% BHYT của HSSV trong năm học 2020-2021, vừa qua UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tăng cường thực hiện công tác BHYT của HSSV.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về BHYT nói chung, BHYT HSSV nói riêng vào thời điểm bước vào năm học mới.

Đồng thời, UBND cũng chỉ đạo các trường học trên địa bàn có tỉ lệ HSSV tham gia BHYT chưa đạt 100%, xác định nguyên nhân, phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh để có các giải pháp vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho HSSV về chính sách BHYT, đảm bảo năm học 2020 - 2021 phải đạt tỉ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan trong công tác tuyên truyền về các chính sách đối với BHYT HSSV. Nâng cao chất lượng và phương thức tuyên truyền, vận động phụ huynh, HSSV tự giác tham gia BHYT.

Chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT, các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác BHYT. Tăng cường phối hợp với ngành y tế, các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi tham gia BHYT.

Quảng Trị: Phấn đấu đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT - 2

Quảng Trị phấn đấu đạt tỉ lệ 100% học sinh tham gia BHYT

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hướng dẫn, rà soát, cập nhật và công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định…

Sở Y tế tập trung chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV trong việc khám chữa bệnh BHYT.

Phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT toàn dân góp phần hoàn thành mục tiêu 100% đối tượng HSSV tham gia BHYT.

Nhiều quyền lợi khi tham gia BHYT

Theo BHXH tỉnh Quảng Trị, mức đóng BHYT HSSV cho năm học 2020-2021 tính trên mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Theo quy định của Luật BHYT, mức đóng BHYT hằng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV đóng 70% còn lại.

Khi bắt đầu tham gia BHYT, HSSV đã được hưởng các quyền lợi thông qua công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại nhà trường như: Sơ cấp cứu, xử lý ban đầu khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập.

Về mức chi trả, nếu đi khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến, HSSV được chi trả các mức 80% - 95% - 100%, tùy theo từng mã thẻ và trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Theo đó, HSSV được hưởng các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, vật tư y tế theo danh mục điều kiện, tỉ lệ quy định của Bộ Y tế.