Quảng Ninh: Hỗ trợ hơn 80.000 đối tượng gặp khó do Covid-19

Dân trí

Ngày 5/4, Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh vừa gửi báo cáo về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh: Hỗ trợ hơn 80.000 đối tượng gặp khó do Covid-19 - 1

Người lao động, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội... gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ

Cụ thể, theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ; Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020, đã có 17.207 người lao động được hỗ trợ với số tiền là 17.528,4 triệu đồng.

Tổng số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vay trả lương ngừng việc được hỗ trợ là 8 đơn vị với 242 người, số tiền là 882,825 triệu đồng.

Đồng thời, tỉnh hỗ trợ tổng số 1.129 hộ kinh doanh với số tiền là 1.135 triệu đồng; 10.904 người có công với số tiền 16.325,5 triệu đồng; 53.675 đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với số tiền là 62.660,5 triệu đồng.

Về hỗ trợ theo Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có tổng số 496 người với số tiền là 524,5 triệu đồng, trong đó: Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo là 448 người với số tiền là 476,5 triệu đồng; Viên chức, người trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% về tài chính phải nghỉ việc không hưởng lương là 48 người với số tiền 48 triệu đồng.

Quảng Ninh: Hỗ trợ hơn 80.000 đối tượng gặp khó do Covid-19 - 2

Các hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch này cũng được hỗ trợ

Đối với nguồn xã hội hóa do MTTQ tỉnh tiếp nhận (văn bản 830/MTTQ-BTT ngày 26/6/2020) có tổng số 5.881 người, tổng số tiền 4.951,25 triệu đồng, trong đó:

Giáo viên, người lao động trong các trường mầm non tư thục và nhóm lớp độc lập tư thục là 1.677 người, số tiền 1.677 triệu đồng; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 492 trẻ, số tiền 374,25 triệu đồng; Người cao tuổi 1.570 người, số tiền 1.237,5 triệu đồng; Người nghèo không có khả năng thoát nghèo, 8 người, số tiền 6 triệu đồng.

Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (theo tiêu chí của tỉnh) là 1.910 người, số tiền 1.432,5 triệu đồng; người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm (bốc vác, vận chuyển hàng hóa) là 224 người, số tiền: 224 triệu đồng.

Về hỗ trợ doanh nghiệp dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất, tổng số doanh nghiệp tạm dừng là 51 doanh nghiệp với 1.770 người lao động được dừng đóng, số tiền là 6.431 triệu đồng.

An Nhiên