Đà Nẵng: Các điều kiện để lao động tự do được nhận hỗ trợ Covid-19 đợt 2

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc triển khai hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2.

Theo đó, Đà Nẵng hỗ trợ 2 tháng (tháng 8 - 9/2020) cho các đối tượng với mức hỗ trợ tương ứng theo quy định tại mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ và công văn, quyết định của UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19.

Ngoài ra, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động phải đảm bảo các điều kiện sau: Cư trú hợp pháp tại địa phương, mất việc làm và có mức thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo chuẩn quốc gia trong thời gian người lao động đề nghị hỗ trợ.

Đà Nẵng: Các điều kiện để lao động tự do được nhận hỗ trợ Covid-19 đợt 2 - 1

Đối với trường hợp người lao động được hưởng trợ cấp tháng 8/2020, nếu tiếp tục mất việc làm ít nhất đủ 15 ngày của tháng 9/2020 thì được hỗ trợ thêm tháng 9 (khi có đơn của người lao động).

Việc chi trả cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng đặc thù của thành phố được thực hiện một lần, hoàn thành trước ngày 20/9.

Đối với đối tượng là hộ kinh doanh, người lao động, thời gian hỗ trợ theo từng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, nhưng không quá 2 tháng, hoàn thành trước ngày 30/10.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 2 (tháng 8, 9/2020) đối với đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng thời, Chủ tịch UBND ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 2 (tháng 8, 9/2020) đối với đối tượng người có công với cách mạng theo, đối tượng người có công đặc thù của thành phố và đối tượng hộ kinh doanh cá thể, người lao động.

UBND TP Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện trên cơ sở danh sách đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng xã hội khác đặc thù của thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 1, loại trừ các đối tượng đã giảm (do từ trần, chuyển đi, thoát nghèo...) để lập thành danh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2, phê duyệt theo thẩm quyền và tiến hành việc chi trả.

Trên cơ sở danh sách các đối tượng hộ kinh doanh cá thể, người lao động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 1, UBND các quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn hộ kinh doanh cá thể, người lao động làm đơn đề nghị hỗ trợ, đối chiếu với quy định về điều kiện hỗ trợ để xem xét, lập danh sách thẩm định đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt theo thẩm quyền.

UBND TP Đà Nẵng cũng lưu ý việc chống trùng với các danh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2 đã phê duyệt khác.

Đối với đối tượng hộ kinh doanh cá thể, người lao động khó khăn đợt 2 nhưng chưa có tên trong danh sách phê duyệt hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 1, UBND các quận, huyện tiến hành xét duyệt theo đúng quy trình đã hướng dẫn đợt 1.

Tin liên quan
Đang được quan tâm