Phú Yên: Ưu tiên dạy nghề cho lao động thuộc diện người có công, hộ nghèo

(Dân trí) - Trong năm 2020, tỉnh Phú Yên phấn đấu 70% lao động trên toàn tỉnh được đào tạo bài bản. Trong đó chú trọng đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện người có công, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số…

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch đào tạo nghề năm 2020 với mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của người lao động (NLĐ); góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Theo kế hoạch, năm 2020 toàn tỉnh phấn đấu nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 70%; trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 51%.

Phú Yên: Ưu tiên dạy nghề cho lao động thuộc diện người có công, hộ nghèo - 1

Đào tạo nghề Cắt gọt kim loại tại Trường CĐ Công Thương Miền Trung

Trong đó tập trung đa dạng các loại hình dạy nghề, những nghề phù hợp với đặc điểm phát triển KT-XH của tỉnh; gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho người lao động trong các khu công nghiệp tập trung; các cụm điểm công nghiệp, các làng nghề và dạy nghề tham gia XKLĐ theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.

Đồng thời phấn đấu tuyển mới, đào tạo nghề cho 8.000 lao động, gồm: đào tạo nghề dài hạn: 3.000 người; đào tạo nghề ngắn hạn, lao động nông thôn: 2.400 người; lao động xã hội: 2.600 người. Trong đó, đặc biệt chú ý đến nhu cầu giải quyết việc làm cho lao động sau khi học nghề đạt hiệu quả cao từ 80% trở lên.

Ưu tiên đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi, ngư dân.

Trung Thi