Thứ tư, 27/12/2017 - 06:49

Phú Yên: Tuyển dụng 195 chỉ tiêu biên chế trong năm 2017-2018

Dân trí

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 - 2018 với 163 vị trí cần tuyển, tương ứng với 195 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng. Trong đó, khối sở, ban, ngành tỉnh 86 vị trí, với 113 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng; khối UBND các huyện, thị xã, thành phố 77 vị trí, với 82 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng.

Theo đó, việc tuyển dụng công chức năm 2017-2018 được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển và phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức cần tuyển và chỉ tiêu biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền giao.

Đồng thời, phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh theo vị trí việc làm; tuyển chọn đúng người đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

195 chỉ tiêu biên chế được tỉnh Phú Yên tuyển dụng năm 2017-2018 (ảnh minh họa)
195 chỉ tiêu biên chế được tỉnh Phú Yên tuyển dụng năm 2017-2018 (ảnh minh họa)

UBND tỉnh giao Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017-2018 tổ chức kiểm tra hồ sơ, bằng cấp và những trường hợp có dấu hiệu sử dụng bằng cấp, giấy tờ giả, không đúng quy định; kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi tuyển công chức.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức để thống nhất chỉ tiêu biên chế cần tuyển dụng và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình biên chế được cấp có thẩm quyền giao, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, thống kê lại tình hình sử dụng biên chế và nhu cầu cần tuyển dụng cơ cấu ngạch công chức ở từng vị trí của đơn vị mình, có văn bản báo cáo gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thông báo tuyển dụng công chức năm 2017-2018 đảm bảo các nguyên tắc tuyển dụng theo đúng quy định của Nhà nước.

Trung Thi