Phụ cấp ưu đãi nghề căn cứ vị trí việc làm

Ông Nguyễn Việt A làm công tác quản lý, cấp phát thuốc chương trình bệnh xã hội và vắc xin tại Khoa Dược-Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau từ tháng 1/2014, hưởng phụ cấp ưu đãi 40%.

Do thay đổi cơ cấu tổ chức, tháng 2/2016, ông A được chuyển về phòng Hành chính-Tổng hợp, vẫn hoạt động chuyên môn nhưng chỉ hưởng mức phụ cấp 20%. Ông A hỏi, trường hợp của ông được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Việc thực hiện mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ.

Trong trường hợp cụ thể nêu trên, khi chuyển đổi vị trí công tác do thay đổi cơ cấu tổ chức, Trung tâm y tế Cái Nước phải căn cứ vào công việc thực tế trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân đã được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt để được giải quyết chế độ theo đúng quy định hiện hành.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan
Đang được quan tâm