Thứ sáu, 07/10/2016 - 07:20

Phụ cấp thâm niên nhà giáo được dùng để đóng bảo hiểm xã hội

Xin hỏi, phụ cấp thâm niên nhà giáo có được đóng bảo hiểm xã hội hay không? Khi nghỉ hưu, tôi không thấy trong sổ bảo hiểm xã hội không thể hiện khoản này? - Nguyễn Văn Nam (nguyennam***@gmail.com).


Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Theo Điều 3 Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, quy định: Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy phụ cấp thâm niên nhà giáo được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

Vấn đề thứ hai bạn quan tâm, theo chúng tôi bạn nên hỏi trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã nơi bạn tham gia để được giải đáp thỏa đáng.

Theo Giáo dục thời đại