Thứ tư, 02/11/2016 - 08:18

Nên tách biệt tuổi hưu với tuổi nghề?

Dân trí

​“Ca sĩ hay vận động viên chỉ hơn 40 tuổi đã nghỉ hưu. Nhưng họ có chịu ngồi chờ để hưởng lương hưu đâu? Họ vẫn phải làm việc bằng nhiều cách khác nhau. Như vậy, nếu nghỉ hưu từ 45 tuổi mà được tham gia BHXH tiếp tới 60 tuổi, lương hưu sau này sẽ cao hơn”.


Nhu cầu tìm việc của lao động trẻ còn rất lớn

Nhu cầu tìm việc của lao động trẻ còn rất lớn

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu ra thực trạng người lao động ở một số ngành nghề có quy định tuổi hưu sớm vẫn có nhu cầu làm việc, nhưng chưa được đóng tiếp BHXH. Điều này vừa hạn chế cơ hội tăng quyền lợi tăng lương hưu của người lao động. Mặt khác, quỹ BHXH mất đi nguồn thu với đối tượng tham gia thị trường lao động.

Đây là nội dung liên quan tới phương án tăng tuổi hưu do Bộ LĐ-TB&XH đề xuất trong dự thảo sửa đổi Bộ Luật lao động năm 2012.

“Cần tách tuổi nghề và tuổi hưu nhằm tạo cho người lao động có cơ hội tham gia BHXH. Muốn làm được điều này chúng ta cần đảm bảo số tiền đóng vào quỹ BHXH phải công khai, minh bạch. Nên coi đây là bài toán lâu dài cho quỹ BHXH” - ông Bùi Sỹ Lợi nói.

Phương án tách tuổi hưu và tuổi nghề còn được cho là cách nhằm ngăn chặn tình trạng “giữ ghế” hạn chế cơ hội của thế hệ trẻ, nếu đề xuất tăng tuổi hưu được Bộ LĐ-TB&HX được thông qua.

“Người có chức vụ khi tới tuổi hưu có thể không đảm nhiệm tiếp vị trí. Nếu họ vẫn có nhu cầu tham gia thị trường lao động, chúng ta nên quy định cho phép họ đóng tiếp BHXH để có thể lĩnh lương hưu cao hơn, coi đó là việc tăng thêm của để dành” - ông Bùi Sỹ Lợi giải thích.

Từ góc độ theo dõi công tác thu bảo hiểm xã hội nhiều năm, ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng giám đốc BHXH VN, cũng cho rằng nên tính tới phương án cho phép người hưu trí đóng tiếp BHXH sau khi quay lại thị trường lao động.

“BHXH VN nhận thấy có tình trạng, doanh nghiệp thoả thuận với người lao động có lương cao việc rời khởi thị trường lao động và hưởng chế độ hưu của quỹ BHXH. Sau một thời gian ngắn, doanh nghiệp lại đưa người lao động nói trên vào làm việc với mức lương thấp hơn 1 chút. Người lao động vừa được hưởng lương hưu và lương tháng nhưng quỹ BHXH không thu được tiền đóng của họ” - ông Trần Đình Liệu nói.

Chính vì vậy, ông Trần Đình Liệu cho rằng: Người lao động nếu nghỉ hưu trước tuổi khi quay lại thị trường lao động cần đóng tiếp BHXH.

Một số chuyên gia cho rằng, phần dôi dư do đóng thêm BHXH, người lao động có thể được lĩnh "một lần" hoặc cộng dồn vào thời gian đã đóng BHXH trước kia.

"Để thực hiện được điều này, Bộ Luật lao động cần chỉnh sửa lại quy định tuổi hưu và quy định về hợp đồng lao động" - ông Trần Đình Liệu nói.

Hoàng Mạnh