Thứ năm, 11/03/2021 - 14:19

Năm 2021, tỉnh Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%

Dân trí

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021. Mục tiêu trong năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 67%.

Kế hoạch này triển khai thực hiện Quyết định số 176 ngày 5/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn Quảng Nam năm 2021 với mục tiêu tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động của tỉnh.

Theo kế hoạch đề ra, mục tiêu trong năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; 75% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp; 30% lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam và các tổ chức dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm; tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp thấp hơn 38%.

Năm 2021, tỉnh Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67% - 1

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Nam dự kiến tổ chức 30 phiên giao dịch việc làm tại các địa phương. Trong ảnh: Các ứng viên đăng ký tìm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam cũng phấn đấu nâng số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 201 nghìn người; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn 186 nghìn người; Số người tham gia BHXH tự nguyện 26.500 người; tổ chức 30 phiên giao dịch việc làm tại các địa phương, tổ chức các phiên tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu học nghề, làm việc trong nước và đi làm việc ở nước ngoài.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Nam đề ra một số giải pháp như: Hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động; hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ phát triển lưới an sinh và bảo hiểm.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch.

Sở LĐ-TB&XH chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc khai thác cơ sở dữ liệu về thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động...

Công Bính

Đáng quan tâm