Thứ hai, 01/03/2021 - 06:03

Hơn 650 cơ hội việc làm trong ngành y ở Quảng Nam trong năm 2021

Dân trí

Sở Y tế Quảng Nam vừa có báo cáo về kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp y tế tỉnh năm 2021. Tổng chỉ tiêu mà ngành y tế Quảng Nam cần tuyển là 655 cán bộ.

Theo báo cáo, năm 2021, ngành y tế tỉnh Quảng Nam được giao 5.237 biên chế; biên chế đã sử dụng đến 31/1/2021 là 4.422 người; số biên chế còn lại chưa thực hiện 815 người; số dự kiến nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế năm 2021 là 96 người.

Sở Y tế Quảng Nam cũng đăng ký tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2021 là 744 chỉ tiêu; trong đó, đang thực hiện xét tuyển viên chức cho người đi học theo chế độ cử tuyển 45 chỉ tiêu, đã gửi nhu cầu viên chức hành chính cho Sở Nội vụ 61 chỉ tiêu.

Do đó, năm 2021, ngành y tế tỉnh Quảng Nam có kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế 638 chỉ tiêu.

Hơn 650 cơ hội việc làm trong ngành y ở Quảng Nam trong năm 2021 - 1

Trong năm 2021, ngành y tế và ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cần tuyển 655 cán bộ (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng nhận được Tờ trình số 26/TTr-LĐTBXH ngày 5/2/2021 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh về về việc xin chủ trương để Sở được đăng ký nhu cầu tuyển dụng 17 viên chức chuyên ngành y tế vào kế hoạch thi tuyển viên chức y tế năm 2021 của Sở Y tế tỉnh.

Qua đó, Sở LĐ-TB&XH được UBND tỉnh Quảng Nam giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh là 30 người; trong đó số chỉ tiêu biên chế đã sử dụng đến 31/1/2021 là 13 người.

Như vậy, tổng cộng trong năm 2021, ngành y tế tỉnh Quảng Nam dự kiến đăng ký kế hoạch tuyển dụng viên chức là 655 chỉ tiêu, gồm: 638 chỉ tiêu của ngành y tế và 17 chỉ tiêu của Sở LĐ-TB&XH.

Tại cuộc làm việc vào ngày 26/2 với Sở Y tế và các ngành liên quan về việc tuyển dụng viên chức ngành y tế, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam -yêu cầu Sở Y tế rà soát lại chỉ tiêu biên chế được giao và đã sử dụng, tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức ngành y tế trình UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất việc tổ chức thi viên chức chuyên ngành y tế của Sở LĐ-TB&XH và việc thi tuyển viên chức y tế năm 2021 với số lượng là 17 chỉ tiêu.

Công Bính

Đáng quan tâm