Quảng Nam:

Tạo thêm 16.000 việc làm, đưa 2000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Dân trí) - Ngày 31/12, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Theo đó, năm 2021, ngành lao động tỉnh Quảng Nam sẽ tạo việc làm tăng thêm cho 16.000 lao động, đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giảm tần suất tai nạn lao động chết người 5%.

Tuyển mới các trình độ đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh là 23.000 người; trong đó, cao đẳng 2.500 người, trung cấp 2.500 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 18.000 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp, chứng chỉ công nhận đạt khoảng 27% vào cuối năm 2021.

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cũng sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Tạo thêm 16.000 việc làm, đưa 2000 lao động đi làm việc ở nước ngoài - 1

Sàn giới thiệu việc làm cho người lao động. Năm 2021, tỉnh Quảng Nam tạo thêm 16.000 việc làm mới

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng người có công; tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời chấn chỉnh; thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ các đề án, kế hoạch về công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở...

Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người có công; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án "Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh".

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công"; tập trung huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng.

Tạo thêm 16.000 việc làm, đưa 2000 lao động đi làm việc ở nước ngoài - 2

Năm 2021, tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng người có công với cách mạng… Trong ảnh: Các cháu thiếu nhi tặng hoa đến người có công cách mạng ở Quảng Nam

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; tạo điều kiện để người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là tại các địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn...

Đột phá trong tạo việc làm, giáo dục nghề nghiệp, giảm nghèo...

Để thực hiện những chỉ tiêu này, bà Trương Thị Lộc - GĐ Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam - khẳng định sẽ tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, nắm chắc tình hình thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế phù hợp để chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách hiệu quả công tác lao động, người có công và xã hội.

"Trong đó tập trung tạo bước đột phá trong lĩnh vực đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, công tác cải cách hành chính", bà Trương Thị Lộc cho biết.

Bên cạnh đó, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và lãnh đạo tỉnh; cấp ủy, chính quyền các địa phương; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể các cấp, các Ban Chỉ đạo; huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội…

Bài liên quan
Đang được quan tâm