Thứ hai, 09/07/2018 - 08:59

Mức hưởng BHYT ra sao khi đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến?

Dân trí

Theo Luật BHYT sửa đổi năm 2014, người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được hưởng mức hỗ trợ khác nhau. Dự kiến tới năm 2021, việc khám chữa bệnh ở cơ sở khám chữa bệnh cấp tỉn h sẽ không tính tới việc trái tuyến và được hưởng 100 % quyền lợi.

Tại quy định tại Khoản 3, 4 và 5 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi năm 2014, người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được quỹ BHYT thanh toán theo tỷ lệ như sau:

Tại bệnh viện tuyến trung ương, mức thanh toán là 40% chi phí điều trị nội trú. Bệnh viện tuyến tỉnh là 60%; bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.

Dự kiến từ năm 2021, người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh ở tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT hỗ trợ 100 % chi phí điều trị.

Với người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT theo phạm vi, mức hưởng của đối tượng khi KCB BHYT tại bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương.

Trường hợp người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện, được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT.

Hoàng Mạnh