Một người được ký mấy hợp đồng lao động?

Việc giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động là quyền của người lao động. Việc bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung của các hợp đồng đã giao kết là trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động.

Công ty bà Bùi Thị Nhung (tỉnh Quảng Ninh) ký hợp đồng lao động giao khoán với một số lao động, khi có công trình thì mới làm việc. Nhưng các nhân viên này lại đang ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp khác.

Bà Nhung hỏi, Công ty của bà có phải yêu cầu các lao động có giấy xác nhận nơi họ đang làm việc đồng ý cho làm việc tại Công ty của bà không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Điều 21 Bộ luật Lao động quy định, người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Theo đó, khi người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động phải bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của họ đã được thỏa thuận tại các hợp đồng đã giao kết. Có trách nhiệm sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý, tránh trùng lặp thời giờ làm việc đã ghi trong hợp đồng; bảo đảm sức khỏe, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, hoàn thành công việc được người sử dụng lao động giao. Không được tiết lộ bí mật công nghệ; bí quyết kinh doanh của doanh nghiệp này cho doanh nghiệp khác biết…

Việc giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động là quyền của người lao động. Việc bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung của các hợp đồng đã giao kết là trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động. Không có quy định bắt buộc người lao động phải có giấy xác nhận của doanh nghiệp đang làm việc đồng ý cho họ được ký kết hợp đồng lao động khác với doanh nghiệp khác.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Bài liên quan
Đang được quan tâm