Lương tháng của khán hộ công tại Đài Loan không dưới 17.000 Đài tệ

Dân trí

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa công bố một số điểm mới về mức lương tối thiểu của khán hộ công làm việc tại thị trường lao động Đài Loan (Trung Quốc), quy định về mẫu hợp đồng và gia hạn hợp đồng lao động.

Lương tháng của khán hộ công tại Đài Loan không dưới 17.000 Đài tệ - 1

Khán hộ công làm việc tại Đài Loan

Thống nhất lương tối thiểu cho khán hộ công

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Công văn số 2176/LĐTBXH - QLLĐNN ngày 09/06/2015 của Bộ LĐ-TB&XH đã hướng dẫn về điều kiện hợp đồng đối với lao động khán hộ công gia đình, trong đó quy định mức lương tối thiểu là 17.500 Đài tệ/tháng.

Tuy nhiên, ngày 28/8/2015, đại diện các nước đưa lao động vào Đài Loan đã thống nhất với phía Đài Loan về tiền lương tối thiểu của lao động giúp việc gia đình. Kể từ ngày 1/9/2015, mức lương cho đối tượng này là 17.000 Đài tệ/tháng.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý lao động Ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp đàm phán với đối tác mức tiền lương của lao động gia đình Việt Nam sang Đài Loan làm việc không thấp hơn 17.000 Đài tệ/tháng.

Đối với lao động đã nhập cảnh Đài Loan trước ngày 01/9/2015, chủ sử dụng và người lao động có thể thỏa thuận lại mức lương, nhưng chỉ được thỏa thuận mức cao hơn so với mức trong hợp đồng lao động đã ký trước đó.

Đối với lao động đã làm công việc khán hộ công gia đình tại Đài Loan (có giấy tờ chứng minh đã được đào tạo nghiệp vụ khán hộ công cơ bản), doanh nghiệp căn cứ năng lực và kinh nghiệm thực tế của người lao động, có thể rút ngắn thời gian đào tạo nghiệp vụ chuyên môn của người lao động nhưng phải đảm bảo người lao động đảm nhiệm được công việc sau khi sang lại Đài Loan làm việc.

Thống nhất mẫu hợp đồng

Về mẫu Hợp đồng lao động dành cho lao động đi làm việc tại Đài Loan, Cục quản lý lao động Ngoài nước cũng công bố mẫu hợp đồng, nội dung mẫu Hợp đồng lao động ký kết giữa người lao động và chủ sử dụng Đài Loan.

Cụ thể: Hợp đồng lao động dành cho lao động Việt Nam làm việc trong các đơn vị sản xuất, công trường xây dựng, và các đơn vị dịch vụ xã hội Đài Loan; Hợp đồng lao động dành cho lao động Việt Nam làm việc trong các gia đình của Đài Loan; Hợp đồng lao động dành cho lao động thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu cá gần bờ tại Đài Loan. Thông tin tham khảo tại website: www.dolab.gov.vn

Gia hạn giấy phép

Với các doanh nghiệp đã được phía Đài Loan cấp phép đưa lao động sang Đài Loan trước ngày 15/7/2015 đang còn hiệu lực, việc gia hạn giấy phép được Cục Quản lý lao động quy định như sau.

Sau ngày 15/7/2015, khi làm thủ tục gia hạn giấy phép, hồ sơ đề nghị phía Đài Loan gia hạn giấy phép cần bổ sung Bản cam kết về việc tạm ứng chi trả chi phí liên quan của lao động bỏ hợp đồng trong trong trường hợp người lao động không chi trả được.

Bản cam kết phải được dịch sang tiếng Trung, công chứng tại các Phòng công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), sau đó xin xác thực tại Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam.

Đối tượng lao động bỏ hợp đồng mà doanh nghiệp tạm ứng các chi phí là những lao động do doanh nghiệp đưa sang Đài Loan làm việc kể từ ngày doanh nghiệp được phía Đài Loan đồng ý gia hạn giấy phép tại lần gia hạn giấy phép đầu tiên sau ngày 15/7/2015.

Đài Loan vừa công bố kết quả đánh giá xếp loại các công ty dịch vụ việc làm Đài Loan năm 2014. Theo đó, có 273 công ty xếp loại A, 818 công ty xếp loại B và 72 công ty xếp loại C. Thông tin chi tiết tham khảo tại website: ww.dolab.gov.vn

Hoàng Mạnh