Đưa lao động VN sang Đài Loan: 61 doanh nghiệp XKLĐ được giới thiệu dịch vụ

Dân trí

Việc triển khai thí điểm chương trình đưa lao động VN đi làm việc tại Đài Loan nghề khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ đang được thực hiện trở lại. 61 doanh nghiệp XKLĐ đã được phía VN giới thiệu để phía Đài Loan lựa chọn.

Đưa lao động VN sang Đài Loan: 61 doanh nghiệp XKLĐ được giới thiệu dịch vụ - 1

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), triển khai thực hiện công văn số 2176/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 9/6/2015 của Bộ LĐ-TB&XH về việc hướng dẫn triển khai đưa lao động sang Đài Loan làm việc, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các doanh nghiệp XKLĐ đề nghị được giới thiệu để phía Đài Loan cho phép hoạt động dịch vụ đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan.

Đồng thời, các doanh nghiệp đăng ký tham gia thí điểm cung ứng lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc.

Tới nay, Cục quản lý lao động ngoài nước đã giới thiệu 47 doanh nghiệp để phía Đài Loan cho phép hoạt động dịch vụ đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan; thông báo 47 doanh nghiệp đủ điều kiện được tham gia thí điểm cung ứng lao động khán hộ công gia đình và 14 doanh nghiệp đủ điều kiện được tham gia thí điểm cung ứng lao động thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đang tiếp tục tiếp nhận và xử lý các hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị được giới thiệu để phía Đài Loan cho phép hoạt động dịch vụ đưa lao động và các doanh nghiệp đủ điều kiện, đề nghị tham gia thí điểm cung ứng lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc.

Trước đó, sau 10 năm ban hành lệnh cấm tiếp nhận, thị trường lao động Đài Loan sẽ thí điểm tiếp nhận lại lao động VN làm công việc thuyền viên tàu cá gần bờ và lao động chăm sóc người già. Thời gian thí điểm bắt đầu từ 1/7-31/12/2015.

Để chuẩn bị cho công tác đưa lao động sang Đài Loan, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai dịch vụ xuất khẩu lao động.

Theo đó, doanh nghiệp phải có phòng học, nơi ở, sinh hoạt nội trú cho trên 100 lao động trở nên, tối thiểu có 4 giáo viên có trình độ, 2 giáo viên đào tạo tiếng Trung…

Bên cạnh đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng ban hành công bố mức lương cho lao động làm công việc chăm sóc người già tại nhà có mức lương tối thiểu là 17.500 Đài tệ/tháng (12 triệu đồng), thời hạn làm việc 3 năm , gia hạn tối đa 17 tháng.

Mức lương của thuyền viên đánh cá xa bờ là 19.273 Đài tệ/tháng, thời hạn làm việc 3 năm , gia hạn tối đa 17 tháng. Việc thực hiện thí điểm tiếp nhận lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan thực hiện thí điểm đến hết tháng 12/2015.

Hoàng Mạnh