Lao động nữ khi mang thai, ngày "đèn đỏ" được hưởng chế độ đặc biệt gì?

(Dân trí) - Nghị định 145 quy định rõ những điều kiện đặc biệt cho lao động nữ. Trong đó, lao động nữ được nghỉ trong thời gian hành kinh, nghỉ đi khám thai nhiều hơn quy định, buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp.

Các nội dung được Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động có những chính sách đặc biệt đảm bảo quyền lợi của lao động nữ.

Đảm bảo quyền bình đẳng lao động

Nghị định nêu rõ, người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện quyền bình đẳng của lao động nữ, lao động nam, thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, tiền lương, khen thưởng, thăng tiến, trả công lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của phụ nữ.

Lao động nữ khi mang thai, ngày đèn đỏ được hưởng chế độ đặc biệt gì? - 1

Luật Lao động 2019 cụ thể hóa nhiều quyền lợi của lao động nữ.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng, sử dụng phụ nữ làm việc khi người đó đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ; ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới đối với lao động nữ trong trường hợp hợp đồng lao động hết hạn. Khuyến khích thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ tốt hơn so với quy định của pháp luật.

Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

Theo Nghị định, khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục do Bộ Y tế ban hành. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện cho lao động nữ đang mang thai được nghỉ đi khám thai nhiều hơn quy định.

Nghị định cũng quy định rõ lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày có thời gian được nghỉ do hai bên thỏa thuận, nhưng tối thiểu 3 ngày làm việc trong tháng. Thời điểm nghỉ cụ thể từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động.

Trong thời gian hành kinh, trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định, người lao động còn được trả thêm tiền lương theo công việc.

Theo quy định, người sử dụng lao động phải bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Y tế.

Nghỉ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định thì người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc. 

Trong trường hợp người lao động không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động. Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao động nữ trở lên thì phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.

Tổ chức nhà trẻ, mẫu giáo nơi có nhiều lao động

Theo Nghị định, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí dành quỹ đất xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động; xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo đáp ứng nhu cầu của người lao động. Nhà trẻ, lớp mẫu giáo dân lập, tư thục ở nơi có nhiều lao động được hưởng các chính sách áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Trẻ em mầm non là con của người lao động làm việc tại nơi có nhiều lao động được hưởng chính sách như đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp quy định tại Nghị định số 105 về chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo…

Tin liên quan
Đang được quan tâm