Lào Cai: Chi 151 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19

Dân trí

Đến nay, tỉnh Lào Cai đã cơ bản đã thực hiện xong việc chi trả hỗ trợ cho 4 đối tượng theo quy định của Trung ương bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ 151 tỷ đồng.

Tính hết tháng 7/2020 tỉnh Lào Cai đã cơ bản đã thực hiện xong việc chi trả hỗ trợ cho 4 đối tượng: Người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, các đối tượng khác đang tiếp tục rà soát, hỗ trợ.
Kinh phí ngân sách địa phương đã hỗ trợ để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -9 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến thời điểm báo cáo là 220,57 tỷ đồng, trong đó ước kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP là 151 tỷ đồng.
Lào Cai: Chi 151 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19 - 1
Đến thời điểm này, Sở LĐ-TB&XH đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 681 hồ sơ với tổng kinh phí là 676,5 triệu đồng cho các đối tượng là người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Về hộ kinh doanh là 101 hộ, trong đó: Huyện Bảo Thắng 7 người, huyện Bắc Hà: 79 người; huyện Văn Bàn 12 người; huyện Si Ma Cai 3 người với tổng kinh phí là 101 triệu đồng.

Lao động chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 8 người, trong đó: Huyện Bảo Yên 1 người, huyện Văn Bàn 7 người với kinh phí là 6,5 triệu đồng.

Với lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, tỉnh phê duyệt hồ sơ của 572 người, trong đó: Huyện Bảo Thắng 348 người; huyện  Bảo Yên 133 người; huyện Bắc Hà 79 người; huyện Văn Bàn 12 người với tổng kinh phí là 569 triệu đồng.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lào Cai đang thẩm định 741 đối tượng để trình UBND tỉnh trong thời gian tới.

                                      Phạm Ngọc Triển