Thứ sáu, 03/04/2020 - 06:02

Khuyến khích khen thưởng các sáng kiến phòng chống dịch Covid-19

Dân trí

Tổng LĐLĐ VN vừa chỉ đạo các cấp công đoàn đề xuất khen thưởng sáng kiến phòng chống dịch Covid-19 của đoàn viên, lao động trong phòng chống dịch Covid-19. Thời gian tiếp nhận đề nghị từ ngày 10/4.

Khuyến khích khen thưởng các sáng kiến phòng chống dịch Covid-19 - 1

Sáng kiến bàn ăn có vách ngăn của công đoàn cơ sở Công ty TNHH CDL Precision Technology VN (KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Theo đó, Tổng LĐLĐ VN đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên lao động (CNVCLĐ) nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng quyết tâm đồng lòng tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng với đó, các cấp công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tấm gương là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất Tổng LĐLĐ VN khen thưởng, không đợi đến hết dịch mới thực hiện khen thưởng.

Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn thì xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang; các tập thể, cá nhân địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp; có đông CNVCLĐ.

Về thời gian, thủ tục, hồ sơ, Tổng LĐLĐ VN yêu cầu thực hiện thủ tục hồ sơ đơn giản, các đơn vị xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện trình các cấp khen thưởng. Tổ chức tôn vinh trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, tuyên truyền tạo sự lan toả và đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch.

Hoàng Mạnh