Thứ hai, 07/09/2015 - 09:55

Không đóng đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, xử phạt thế nào?

Công ty của bà Nguyễn Thị Hà (Hải Dương) có 80 công nhân, hiện đóng BHXH bắt buộc cho 50 công nhân, còn lại 30 người thì có 10 người đã hưởng lương hưu, 20 người không muốn tham gia BHXH vì nếu họ đến tuổi nghỉ hưu thì cũng không đủ điều kiện về hưu do thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm.

Với những người không tham gia BHXH Công ty của bà Hà trả trợ cấp BHXH theo lương hàng tháng trên bảng lương. Bà Hà hỏi, nếu cơ quan BHXH kiểm tra thì công ty sẽ phải chịu mức phạt như thế nào theo luật BHXH hiện hành?

BHXH Việt Nam trả lời bà Nguyễn Thị Hà như sau:

Theo quy định tại Điều 26 Nghị  định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì đối với người sử dụng lao động có hành vi đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHTN phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc truy nộp số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH trong năm đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT thì khi vi phạm không đóng BHYT đối với mỗi người lao động phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đóng đủ số người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT, buộc hoàn trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng BHYT mà đối tượng tham gia BHYT đã phải tự chi trả trong khám bệnh, chữa bệnh (nếu có), buộc nộp số tiền phải đóng và lãi phát sinh của số tiền phải đóng vào tài khoản thu của Quỹ BHYT.

Theo Chinhphu.vn