1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng Tết

Đây là nội dung đáng lưu ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP HCM đối với các doanh nghiệp (DN) khi xây dựng kế hoạch trả lương - thưởng Tết nguyên đán năm 2019.

Theo đó, sau khi hoàn thiện kế hoạch trả lương - thưởng Tết, DN phải thông tin đầy đủ, kịp thời để người lao động (NLĐ) biết các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ NLĐ (quà Tết, vé tàu, xe), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm trả lương - thưởng Tết; đồng thời bảo đảm trả lương - thưởng Tết đúng thời hạn và không để xảy ra tình trạng nợ lương - thưởng Tết của NLĐ.

Trường hợp DN gặp khó khăn thì cần thông tin, trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể NLĐ và báo cáo phòng LĐ-TB-XH quận, huyện, Ban Quản lý các KCX-KCN để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ NLĐ.

Doanh nghiệp phải công khai kế hoạch trả lương - thưởng Tết
Doanh nghiệp phải công khai kế hoạch trả lương - thưởng Tết

Sở LĐ-TB-XH TP cũng lưu ý các DN tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động tại DN, nhất là chế độ tiền lương - thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phúc lợi, tổ chức làm thêm giờ; bảo đảm các chế độ của NLĐ thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định pháp luật lao động.

Theo T.Ngôn/Báo Người lao động