1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hưởng trợ cấp thất nghiệp cần có đủ 4 điều kiện

Bà Kim Anh (tỉnh Đắk Lắk) làm việc ở Cty cũ được 40 tháng nhưng chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), làm việc tại công ty mới được 4 tháng thì thôi, BHTN vẫn đóng tiếp tục, không bị ngắt quãng.

Bà Kim Anh hỏi: Trường hợp của bà có được hưởng BHTN không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

 Tại Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm quy định: Thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đối chiếu với quy định nêu trên và theo dõi thông tin bà cung cấp thì bà đã đóng BHTN được 44 tháng. Tuy nhiên, bà không cung cấp cụ thể về diễn biến quá trình đã đóng BHTN của bà nên theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm trường hợp của bà sẽ được hưởng BHTN khi đủ các điều kiện sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật (trừ trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng).

- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động nếu làm việc theo hợp đồng lao động có từ 12 tháng trở lên hoặc trong thời gian 36 tháng nếu làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

- Đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng.