1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Huế thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng

Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT-Huế cho biết, đến ngày 8/1, trên địa bàn có 76 doanh nghiệp báo cáo về thưởng tết, trong đó, mức thưởng cao nhất là 170 triệu đồng, thấp nhất chỉ 300.000 đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp do làm ăn khó khăn, vẫn còn nợ lương và chưa có kế hoạch thưởng tết cho người lao động.

Mức thưởng tết cao nhất 170 triệu đồng/người rơi vào khối doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng bình quân của khối này là 5,8 triệu đồng/người; thưởng thấp nhất 300.000 đồng/người. Ở các công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thưởng tết bình quân trên 5,7 triệu đồng/người; cao nhất 18 triệu đồng, thấp nhất 600.000 đồng.

doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng tết bình quân là 5,8 triệu đồng/người; cao nhất 35 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Toàn tỉnh TT-Huế hiện có 3.757 doanh nghiệp hoạt động, nhưng chỉ mới có 76 doanh nghiệp, với gần 33.000 lao động, thực hiện báo cáo thưởng tết.

Theo Báo Tiền phong