Thứ ba, 03/01/2017 - 19:20

Thanh Hóa: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 52,7 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng

Dân trí

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa về tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017, mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cao nhất là hơn 52 triệu đồng.

Thống kê cho thấy, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 9 Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 20 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 8.336 doanh nghiệp dân doanh và 37 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Thanh Hóa: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 52,7 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng - 1

Về tiền lương năm 2016, khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có 9 đơn vị báo cáo, mức tiền lương bình quân là hơn 5 triệu đồng/người/tháng, tiền lương của người lao động được trả cao nhất trong các đơn vị báo cáo là hơn 36 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là hơn 2,5 triệu đồng;

20 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước báo cáo với mức tiền lương bình quân là hơn 6,4 triệu đồng/người/tháng, tiền lương của người lao động được trả cao nhất trong các đơn vị báo cáo là hơn 41 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 2,4 triệu đồng/người/tháng;

476 doanh nghiệp dân doanh báo cáo với mức tiền lương bình quân là hơn 4,2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương của người lao động được trả cao nhất trong các đơn vị báo cáo là hơn 59,8 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 2 triệu đồng/người/tháng;

37 doanh nghiệp FDI báo cáo mức tiền lương bình quân là hơn 4,4 triệu đồng/người/tháng, tiền lương của người lao động được trả cao nhất trong các đơn vị báo cáo là 130 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là hơn 2,8 triệu đồng/người/tháng.

Về thưởng Tết Dương lịch 2017, tổng số Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 8/9 đơn vị có kế hoạch thưởng với mức thưởng bình quân là 367 nghìn đồng/người, cao nhất là 3 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có kế hoạch thưởng là 16 đơn vị, với mức thưởng bình quân là 748.000 đồng/người, cao nhất là 3 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh có 378 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng, với mức thưởng bình quân là 427.000 đồng/người, cao nhất là 34 triệu đồng/người, thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI có 28 đơn vị có kế hoạch thưởng với mức bình quân là 273.000 đồng/người, cao nhất là 250 triệu đồng/người, thấp nhất là 30.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, có 9/9 Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ có kế hoạch thưởng với mức bình quân là hơn 3,2 triệu đồng, cao nhất là 36 triệu đồng, thấp nhất là 800.000 đồng.

Khối doanh nghiệp dân doanh có 476 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng với mức bình quân là hơn 3,6 triệu đồng, cao nhất là 38 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có 17 đơn vị có kế hoạch thưởng với mức bình quân là hơn 3,8 triệu đồng, cao nhất là 43,7 triệu đồng, thấp nhất là 350.000 đồng.

Khối doanh nghiệp FDI có 36 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng với mức thưởng bình quân là hơn 3 triệu đồng, cao nhất là 52.750.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Như vậy, mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI với 52,75 triệu đồng/người. Năm 2016, mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 59,85 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp tư nhân.

Duy Tuyên