Thứ bảy, 03/12/2016 - 09:31

Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong cả nước

Dân trí

Theo ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), so với quý 2/2016, tỉ lệ thất nghiệp quý 3/2016 tăng số lượng và tỷ lệ. Cả nước có 1.117,7 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 29 nghìn người so với quý 2/2016.

Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong cả nước - 1

Đây là số liệu về thị trường lao động việc làm quý 3/2016, được Viện Khoa học lao động xã hội, Tổng cục Thống kê công bố chiều 2/12 tại Hà Nội.

Theo đó, tỉ lệ thất nghiệp trên tăng cao nhất là ở nhóm thanh niên, người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất.

Ông Đào Quang Vinh cho biết: “Trong số những người thất nghiệp, gồm: 456,1 nghìn người có chuyên môn kỹ thuật, nhiều nhất ở các nhóm trình độ đại học trở lên 202,3 nghìn người, nhóm cao đẳng chuyên nghiệp với 122,4 nghìn người và nhóm trung cấp chuyên nghiệp với 73,8 nghìn người”.

Điểm sáng hiếm hoi, số người thất nghiệp trong quý 3/2016 đã giảm khoảng 11 nghìn người so với quý 3/2015.

Khảo sát của nhóm nghiên cứu cũng cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở nhóm có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp với 8,36%, tăng mạnh so với quý trước. Tiếp theo là nhóm đại học trở lên (4,22%) và trung cấp chuyên nghiệp (3,79%).

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên là 7,86%, tăng so với quý 2/2016 và cùng kỳ năm 2015. Riêng tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên thành thị là 8,78%, gấp gần 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung (2,34%). Số người thất nghiệp dài hạn (trên 12 tháng) chiếm 22,6% tổng số người thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Bản tin thị trường lao động việc làm cũng cho thấy tình trạng thiếu việc làm tăng mạnh cả số lượng và tỷ lệ.

Quý 3/2016 có 908,7 nghìn lao động có thời gian làm việc dưới 35 giờ/tuần. Riêng số người trong độ tuổi lao động thiếu việc làmlà 774 nghìn, tăng 53 nghìn người so với quý 2/2016 và 14 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lao động khu vực nông thôn chiếm 85% người thiếu việc làm. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi quý 3 là 1,66%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý 2/2016.

“Số giờ làm việc bình quân một tuần của lao động thiếu việc làm là 25,9 giờ, giảm 0,55 giờ so với quý 2/2016, chỉ bằng 54,3% tổng số giờ làm việc bình quân của lao động cả nước (47,73 giờ/tuần)” - ông Đào Quang Vinh cho biết thêm.

Hoàng Mạnh