Thứ bảy, 04/04/2020 - 10:18

Hà Nội: Trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân từ ngày 7/4

Dân trí

BHXH Hà Nội sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt từ 16/4 - 10/5 và qua tài khoản cá nhân từ 7-10/4. Đồng thời, việc chi lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5 sẽ vào cùng một kỳ.

Hà Nội: Trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân từ ngày 7/4 - 1

UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Bưu điện Thành phố cần phối hợp với BHXH Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án tổ chức chi trả đảm bảo an toàn đến người hưởng.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu triển khai thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5-2020 vào cùng một kỳ và chi trả tại nhà. Quy định này thay thế cho việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng tập trung tại UBND xã, phường hoặc tổ dân phố trong thời gian trước đây.

UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phối hợp với Bưu điện Thành phố tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. 

Đối với người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà để phòng chống dịch, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan Bưu điện, cơ quan BHXH xây dựng phương án chi trả cho người hưởng.

Trên cơ sở chỉ đạo trên, BHXH Hà Nội đã ban hành Công văn số 1058/BHXH-KHTC yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã phối hợp với Bưu điện huyện, Bưu điện trung tâm báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng trên địa bàn nhận tiền mặt tại nhà (không thu bất kỳ khoản phí nào).

Theo đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ thông qua 2 cách: Chi trả bằng tiền mặt từ ngày 16/4 - 10/5; chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM) từ ngày 7-10/4.

BHXH Hà Nội cũng đề nghị BHXH các quận, huyện, thị xã khi tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nghỉ hưởng để nhận lương hưu và trợ cấp BHXH mới từ tháng 5-/020 cần hướng dẫn người hưởng kê khai tài khoản cá nhân (ATM) để nhận tiền.

Trường hợp người hưởng chưa có tài khoản cá nhân thì hướng dẫn mở tài khoản cá nhân theo quy định của Ngân hàng.

Hoàng Mạnh