Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên Đán 2017 mức cao nhất đạt 205 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều 30/12, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, mức thưởng tết Âm lịch 2017 cao nhất trên địa bàn thành phố là 205 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên Đán 2017 mức cao nhất đạt 205 triệu đồng - 1

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, việc phân loại mức thưởng Tết được chia thành 4 nhóm: Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước; khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh và công ty cổ phần không có vốn nhà nước; khối doanh nghiệp FDI.

Theo đó, đối với nhóm Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

Tiền lương bình quân năm 2016 của loại hình doanh nghiệp này là 4.600.000đồng/người/tháng, tăng 2.2% so với năm trước. Trong đó:

Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 31.000.000đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 3.750.000 đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của các doanh nghiệp thuộc loại hình này như sau:

Đối với Tết dương lịch 2017, mức thưởng bình quân: 1.000.000đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng bình quân: 3.400.000đồng/người, tăng 1,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000đồng/người.

Với khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước

Tiền lương bình quân năm 2016 của các doanh nghiệp là 4.880.000đồng/người/tháng tăng 2,1% so với năm trước. Trong đó: Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 37.100.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 3.850.000 đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của các doanh nghiệp thuộc loại hình này như sau:

Đối với Tết dương lịch 2017, mức thưởng bình quân: 500.000đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 6.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng bình quân: 3.600.000đồng/người, tăng 2,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 27.500.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước

Tiền lương bình quân năm 2016 của các doanh nghiệp là 4.550.000đồng/người/tháng tăng 4,5% so với năm trước. Trong đó: Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 40.000.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 3.750.000 đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của các doanh nghiệp thuộc loại hình này như sau:

Đối với Tết dương lịch 2017, mức thưởng bình quân: 550.000đồng/người tăng 1,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng bình quân: 3.700.000đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI

Theo báo cáo tiền lương bình quân năm 2016 của loại hình doanh nghiệp này là 4.650.000đồng/người/tháng tăng khoảng 4,4 % so với năm trước. Trong đó: Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 80.000.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 3.800.000 đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của các doanh nghiệp thuộc loại hình này như sau:

Đối với Tết dương lịch 2017, mức thưởng bình quân: 550.000 đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng bình quân: 3.800.000 đồng/người, tăng xấp xỉ 1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 205.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000đồng/người.

Hoàng Mạnh

Đang được quan tâm