Hà Nội: Thi hành án với hơn 900 doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Thi hành án với hơn 900 doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết đã chuyển cho Cục Thi hành án dân sự Hà Nội hơn 900 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động còn nợ bảo hiểm sau khi đã được tòa án các cấp của thành phố xét xử nhưng chưa chấp hành án theo quy định. 

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Mai, với chức năng của mình, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để các doanh nghiệp nợ chấp hành quyết định của tòa án, nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Để đạt được hiệu quả như mong muốn, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cùng với Cục Thi hành án dân sự Hà Nội sẽ thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình bảo vệ lợi ích của người lao động và của nhà nước.


Giải quyết hồ sơ cho người tham gia BHYT, BHXH. Ảnh: TTXVN

Giải quyết hồ sơ cho người tham gia BHYT, BHXH. Ảnh: TTXVN

Cũng theo bà Nguyễn Thị Phương Mai, chiều hướng nợ xấu, nợ kéo dài bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Hà Nội đang trong tình trạng rất nan giải.

Tính đến hết 8/2015, số nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn Hà Nội là hơn 1.500 tỷ đồng. Còn trong năm 2014, số tiền nợ bảo hiểm là 1.400 tỷ đồng.

Nợ bảo hiểm gia tăng, không chỉ gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà nghiêm trọng hơn, quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng. Bởi người lao động ở những doanh nghiệp nợ bảo hiểm sẽ gặp khó khăn khi giải quyết các chế độ, ốm đau, thai sản, hưu trí, mất sức... so với các doanh nghiệp, đơn vị khác.

Thành phố Hà Nội có hơn 6,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, với số thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng.

Theo Thể thao Văn hóa

Tin liên quan