Chủ nhật, 10/12/2017 - 07:54

Gần 1,11 triệu người thất nghiệp

Tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,64%, trong đó khu vực thành thị là 0,87%; khu vực nông thôn là 2,06%. Tỉ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản là 57,1%, trong đó khu vực thành thị là 48,7%; khu vực nông thôn là 64,3%.

Tổng cục Thống kê ngày 9-12 cho biết, tình hình lao động việc làm trong cả nước quý III năm 2017 có sự chuyển biến tích cực, tỉ lệ thất nghiệp giảm, số người có việc làm tăng ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Cụ thể, số người thất nghiệp của quý III – 2017 là gần 1,11 triệu người, giảm gần 10.900 người so với quý II – 2017. Tỉ lệ thất nghiệp chung của toàn quốc là 2,02%. So với quý trước, tỉ lệ này giảm nhẹ.

Về lĩnh vực lao động, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tại thời điểm trên ước tính 48,21 triệu người, tăng 391.800 người so với cùng thời điểm 2016. Mặc dù số người trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) chiếm 54,88 triệu người, nhưng số người lao động đang làm việc trong 9 tháng ước tính 53,52 triệu người, gồm: 21,64 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 40,4% tổng số; khu vực công nghiệp và xây dựng 13,7 triệu người, chiếm 25,6%; khu vực dịch vụ 18,18 triệu người, chiếm 34%. Về tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) là 7,63%, trong đó khu vực thành thị là 11,99%; khu vực nông thôn là 5,96%.

Đáng chú ý, tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm có xu hướng giảm dần qua các quý. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I/2017 là 2,30%; quý II là 2,26%; quý III ước tính là 2,21%. Tính chung 9 tháng năm nay, tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,26%, trong đó khu vực thành thị là 3,19%; khu vực nông thôn là 1,79%.

Theo Báo Người lao động