Đơn vị sự nghiệp có được ký hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ?

Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ.

Bà Phan Thị Mỹ Phượng có bằng đại học kế toán và các chứng chỉ tin học ứng dụng, ngoại ngữ theo quy định, được UBND huyện ký hợp đồng làm nhân viên kế toán tại trường học công lập từ năm 2014 đến nay, đóng BHXH bắt buộc đầy đủ.
Vừa qua, bà Phượng có đề nghị UBND huyện cho bà được xét tuyển viên chức để tiếp tục làm việc theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. UBND huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh xác nhận việc ký hợp đồng và vị trí bà đang làm là trong chỉ tiêu biên chế được giao, thuộc đề án vị trí, việc làm đã được tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ tỉnh trả lời không thể áp dụng xét tuyển được do Bộ Nội vụ chỉ có chủ trương cho xét tuyển đối với giáo viên. Bà Phượng đề nghị giải đáp, bà có thuộc trường hợp được áp dụng hình thức xét tuyển viên chức để làm việc theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ.

Tuy nhiên, để khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Bộ Chính trị (tại Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng) và Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 1480/VPCP-TCCV ngày 5/6/2019 của Văn phòng Chính phủ) đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với số giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Do vậy, ngày 5/11/2019, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5378/BNV-CCVC hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức quy định về việc tiếp nhận viên chức (không phải là xét tuyển). Một trong những đối tượng được việc tiếp nhận vào làm viên chức là người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

Do vậy đối với các trường hợp ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập không đúng quy định của pháp luật thì không thuộc đối tượng được tiếp nhận vào làm viên chức.

Tuy nhiên, nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng đối với vị trí việc làm phù hợp thì trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Phượng có thể đăng ký tham dự (bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển) theo quy định.

Tin liên quan
Đang được quan tâm