1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lào Cai: 32 viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

(Dân trí) - UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho người cách ly y tế, viên chức hoạt động nghệ thuật được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Lào Cai: 32 viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ từ Nghị quyết 68 - 1

Những người phải cách ly y tế (F1) đã được nhận hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, danh sách trên gồm 17 người cách ly y tế (F1) và 32 viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ. Người cách ly y tế (F1) được nhận 80.000 đồng/người/ngày và viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ 01 lần là 3.710.000 đồng/người.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho 2 nhóm đối tượng trên là hơn 137 triệu đồng và được công bố công khai danh sách người được thụ hưởng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, việc chi trả cho đối tượng là phụ nữ mang thai, trẻ em phải cách ly tập trung được thực hiện với tổng số là 315 người, tương ứng với trên 464 triệu đồng.

UBND tỉnh Lào Cai cũng đã giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 1.359 lao động với tổng số tiền giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022) trên 8,9 tỷ đồng.

Số tiền này theo quy định sẽ được các đơn vị sử dụng để hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch Covid-19.