1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Điều kiện tính phụ cấp thâm niên nghề trong lương hưu

Ông Trần Đức Hùng (thành phố Hải Phòng) có thời gian là tự vệ trên đoàn tầu Việt Xô (thuộc Liên hiệp thủy sản Hải Phòng), vừa đánh bắt thủy sản vừa bảo vệ vùng biển, ông được hưởng phụ cấp thâm niên đặc biệt là 12%.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh... Có được tính phụ cấp thâm niên nghề trong lương... Tính tiền truy lĩnh chênh lệch phụ cấp thâm niên... Được cộng dồn thời gian hưởng phụ cấp thâm niên...

Tháng 4/2016, ông Hùng đủ 60 tuổi về hưu. Khi nộp hồ sơ đến BHXH thành phố Hải Phòng thì được trả lời ông không được hưởng phụ cấp thâm niên. Ông Hùng hỏi, như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH thành phố Hải Phòng trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải cách chế độ tiền lương của công nhân, viên chức, ông Hùng có thời gian là tự vệ trên đoàn tầu Việt Xô (thuộc Liên hiệp thủy sản Hải Phòng), vừa đánh bắt thủy sản vừa bảo vệ vùng biển, ông được hưởng phụ cấp thâm niên đặc biệt là 12%. Thời gian này, ông chưa phải đóng BHXH. Đến ngày 1/4/1993, thực hiện Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ áp dụng thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp, theo đó, không còn phụ cấp thâm niên đặc biệt nữa.

Căn cứ Mục 6 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người lao động được giải quyết chế độ hưu trí là người đang được hưởng và đóng BHXH có phụ cấp thâm niên nghề (ví dụ: Thâm niên nghề giáo viên, thâm niên nghề Hải quan, thâm niên quân đội....). Do thời gian được hưởng phụ cấp đặc biệt, ông Hùng không tham gia BHXH và thời gian tham gia BHXH, ông Hùng không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề nên ông không thuộc đối tượng hưởng tại Mục 6 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ.

Theo phản ánh của ông Hùng, ông có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại thì ông được tính hưởng chế độ hưu trí khi ông đủ 55 tuổi (nếu ông làm nghề hoặc công việc bình thường thì được tính hưởng chế độ hưu trí khi ông đủ 60 tuổi). Đề nghị ông liên hệ với BHXH quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm thủ tục nghỉ hưu theo quy định.

Theo Chinhphu.vn