Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi thế nào?

Ông Trương Minh Sang (Kiên Giang) là công chức, làm việc được 30 năm, đóng BHXH đầy đủ từ tháng 9/1986 đến nay, hệ số lương hiện hưởng là 5,28. Nay, ông bị bệnh hở van tim 3/4 nên muốn nghỉ hưu trước tuổi. Vậy, ông Sang cần có điều kiện gì để được nghỉ hưu trước tuổi?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi.

Về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi: Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì: “Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi thế nào? - 1

Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”.

Đề nghị ông đối chiếu các quy định của chính sách nêu trên, tuổi đời của ông và tình trạng sức khỏe của bản thân, liên hệ với cơ quan BHXH địa phương để cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ của ông tính toán cụ thể và trả lời ông được biết.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan
Đang được quan tâm