1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Điều kiện hưởng trợ cấp BHXH một lần

Tôi đóng BHXH từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016 thì nghỉ việc để sinh con, đến nay tôi vẫn nghỉ ở nhà chăm sóc con và chưa đi làm lại được. Vậy xin hỏi tôi có được nhận tiền BHXH một lần không? Mức đóng BHXH từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2106 là 6.000.000 đồng. Vậy nếu được nhận thì được nhận bao nhiêu tiền? Người hỏi Nguyệt Ánh - TP Hồ Chí Minh.

BHXH TP HCM trả lời vấn đề này như sau:

Bà đã tham gia BHXH đến hết tháng 2/2016 nên đến tháng 3/2017 bà có thể nộp hồ sơ nhận trợ cấp BHXH một lần. Trường hợp của bà đóng BHXH được 8 tháng nên theo quy định mức hưởng trợ cấp BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo Chinhphu.vn