1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19 đợt 1

Khánh Hồng

(Dân trí) - Tính đến tuần cuối tháng 9/2020, TP Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đợt 1 và đang tiến hành chi hỗ trợ đợt 2.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, tính đến ngày 23/9, thành phố đã tiến hành chi trả cho hơn 131.500 người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đợt 1 với tổng số tiền hơn 138 tỷ đồng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng là hơn 14.000 người, với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng (tiến độ hoàn thành 100%).

Đà Nẵng cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19 đợt 1 - 1

Đà Nẵng cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19 đợt 1

Đối tượng bảo trợ xã hội: gần 26.000 người, với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng (tiến độ hoàn thành 100%).

Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo: gần 53.000 người, với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng (tiến độ hoàn thành 100%).

Đối tượng người lao động, hộ kinh doanh cá thể: gần 40.000 người với số tiền hơn 39 tỷ đồng (đạt 96,31%).

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng chi hỗ trợ trợ gần 3.400 người thuộc đối tượng đặc thù của thành phố theo Nghị định 298/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND TP Đà Nẵng với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Ông An cũng cho biết, hiện nay các quận, huyện cũng đã tiến hành chi trả cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19 đợt 2.

Cụ thể, đã chi trả xong cho 3 nhóm đối tượng: người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo với hơn 93.600 người, tổng số tiền là hơn 67 tỷ đồng.

“Nhóm người lao động, hộ kinh doanh cá thể đang được các quận huyện tiến hành chi trả”, ông An nói và cho biết để đẩy nhanh tiến độ chi trả cho nhóm này chỉ công khai những trường hợp mới phát sinh, còn những trường hợp trùng với đợt 1 không cần công khai thông tin nữa.